TRAMWAJE WARSZAWSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


BARWY ZAKŁADOWE NA STOSZESNASTKACH


Wszystkie wagony typów 116N, 116Na i 116Na/1 są pomalowane w barwy zakładowe - w kilku odmianach, niekiedy bardzo różniących się od siebie.

Wagon 3002 (116N)
Kolorystyka wagonu 3002 stanowi wariację na temat bieli, żółci i czerwieni. Dominujący jest kolor biały (większa część przodu, tyłu i burt wagonu), dolny pas i pas nadokienny są koloru żółtego (pas dolny w ciemniejszym odcieniu), natomiast cienki pasek powyżej pasa dolnego jest koloru czerwonego.

     


Wagon 3003 (116Na)
Podobnie jak 3002 dominuje kolor biały, natomiast kolory żółty i czerwony są umiejscowione odwrotnie niż w wagonie 3002 (pas dolny i pas nadokienny czerwone, cienki pasek powyżej pasa dolnego - żółty)

     


Wagon 3004 (116Na)
W malowaniu wagonu 3004 dominuje kolor żółty, na czerwono pomalowane są pas dolny, pas nadokienny i część ściany czołowej i tylnej pomiędzy dolną krawędzią szyby a zderzakiem). Po lewej stronie środkowego członu znajduje się napis "Alstom", w związku z czym numer taborowy znalazł się na trzecim członie wagonu.

       


Wagony 3005 - 3016, 3018, 3020 i 3022 (116Na/1)
W malowaniu powyższych wagonów dominuje kolor żółty, na obu burtach znajdują się po 3 zygzaki koloru czerwonego ( takie malowanie ma w zamyśle pomysłodawców maskować nierówną linię okien).

     


Wagon 3017 (116Na/1)
Ogólny schemat malowania wagonu 3017 jest identyczny jak poprzednich wagonów, jednakże w pasie nadokiennym obu burt wagonu (w członach skrajnych) znajdują się dodatkowo napisy "Alstom" (wagon ten był w 1999r. na jazdach pokazowych w Poznaniu).

   


Wagon 3019 (116Na/1)
Na wagonie 3019 zastosowano drugą wersję malowania maskującego nierówną linię okien - dominuje kolor żółty, szeroki pas okienny jest czerwony, poniżej linii okien na wszystkich członach wagonu znajdują się napisy "Alstom" (wagon ten był w 1999r. na jazdach pokazowych w Szczecinie).

   


Wagony 3021, 3023 - 3030 (116Na/1)
Ogólny schemat malowania jest identyczny jak wagonu 3019, nie ma jednak napisów reklamujących producenta tramwaju, natomiast dodatkowo poniżej linii okien znajduje się cienki pasek koloru czerwonego.

     


  116N   116Na   116Na/1  


14.07.2004 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101