TRAMWAJE WARSZAWSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SKASOWANE STOPIĄTKI

Od przyjścia pierwszych wagonów typu 105N w 1975r. do chwili obecnej skreślono 24 stopiątki. Początkowo były to tylko wagony po wypadkach, jednak w 2000r skasowano także pewną ich liczbę planowo - do kasacji wybrano wagony w najgorszym stanie technicznym (co nie było łatwe biorąc pod uwagę fakt że duża część starszych wagonów po prostu się rozpada).


nr tab. typ nr fabr. data wpisu data kasacji uwagi
1008"105Na 7721) (1990)1) 15.12.2001 ---
1011105Na 180 24.10.1975 31.12.2001 ---
1017105Na 186 01.11.1975 31.12.2001 ---
1019105Na 188 03.11.1975 25.03.2000 po wypadku
1020105Na 189 06.11.1975 03.08.2001 ---
1029105Na 198 20.11.1975 15.12.2001 ---
1032105N 201 25.11.1975 31.12.1987 po wypadku
1039105Na 209 31.12.1975 31.12.2001 ---
1046105Na 21631.12.1975 09.12.1996 ---
1049105N 21931.12.1975 31.12.1987 po wypadku
1051105Na 221 31.12.1975 31.12.2001 ---
1053105Na 223 31.12.1975 31.12.2001 ---
1058105Na 228 31.12.1975 31.12.2001 ---
1059105Na 229 31.12.1975 31.12.2001 ---
1060105Na 230 31.12.1975 31.12.2001 ---
1073105Na243 04.02.1976 19.12.2001 po wypadku
1081105Na251 03.03.1976 31.07.2004 po wypadku
1086105Na256 16.02.1976 25.03.2000 po wypadku
1088105Na 258 23.02.1976 19.12.2001 ---
1089105N 259??.02.1976 01.11.1980 po wypadku
1090105Na260 29.02.1976 06.10.1994 po wypadku
1096105Na 266 11.03.1976 03.08.2001 ---
1126105Na2003 16.04.1985 06.10.1994 po wypadku
1382105Nb004 12.02.1993 25.11.2002 po wypadku
1) ex Kr 389, prod. 1978, podmiana w Konstalu 1990r.

04.08.2004 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101