TRAMWAJE WARSZAWSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SKREŚLENIA I REMONTY W 2017 R.


W 2017r. nie przewiduje się wprowadzenia na stan Tramwajów Warszawskich jakichkolwiek nowych wagonów tramwajowych.
Zaplanowano wykonanie remontu 48 wagonów (o 26 mniej niż w 2016r.), w tym 12 w zakresie NG II   i 6 w zakresie NG III. Ograniczenie liczby remontów jest związane z zaplanowanym remontem Zakładu Naprawy Tramwajów. Stopiątki trafiające w 2015r. do remontu o zakresie NG I będą remontowane z utrzymaniem dotychczasowego ich standardu, natomiast stopiątki poddane NG III będą remontowane według standardu NG III. Do remontu o zakresie NG II trafi jedyny wagon 116N oraz 11 wagonów 116Na/1, natomiast do NG I m.in. 6 wagonów 120N (w tym 2 pierwotnie przewidziane do remontu w 2016r.) - wagony te będą remontowanie częściowo w ZNT T-3 a częściowo w PESA SA w Bydgoszczy.
Niektóre ze stopiątek poddawanych remontom NG II będą miały wymienioną aparaturę na impulsową - w ten sposób ulegając modernizacji do typu 105Ni.
Wszystko wskazuje na to że wykonywane w 2017r. remonty o zakresie NG III będą ostatnimi - z powodu rozszerzenia planów zakupowych TW wykonywanie dużych remontów stopiątek staje się nieuzasadnione.


SKREŚLENIA 2017 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
105Na
?
?
?
?
?
suma
?
?
?
?
?


PLAN REMONTÓW 2017 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
105Na
NG I
---
---
---
1339 1340
2
NG II
---
---
---
---
---
NG III
---
---
---
---
---
105Nb/e, 105Ne
NG I
---
---
---
---
---
NG II
---
---
---
---
---
NG III
---
---
1388" 1389" 1397 1398 1403 1404
---
6
105N2k
NG I
2018 2019 2024 2025 2030 2031 2032 2033 2040 2041 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2056 2057 2062 2063
---
---
---
20
NG II
---
---
---
---
---
105N2k/2000
NG I
---
---
2088 2089
---
2
NG II
---
---
---
---
---
116N
NG I
---
---
---
---
---
NG II
3002
---
---
---
1
116Na/1
NG I
---
---
---
---
---
NG II
---
3005 3006 3007 3008 3009 3011 3015 3022 3024 3025 3028
---
---
11
120N
NG I
---
---
3103 3106 3108 3111 3112 3113
---
6
NG II
---
---
---
---
---
suma
21
11
14
2
48
przynależność wagonów do zajezdni - wg stanu na 01.01.2016r., bez uwzględnienia późniejszych przesunięć
podkreślone - wagony dołączone w trakcie roku do planu remontowego
kursywą w nawiasach - wagony usunięte w trakcie roku z planu remontowego


WYKONANE REMONTY W 2017 R.
  105Na 105Nb/e, 105Ne 105N2k 105N2k/2000 116N 116Na/1 120N suma
01.17
NG I
1339 1340 --- 2024 2025 --- --- --- --- 4
NG II
--- --- --- --- --- --- ---
NG III
--- --- --- --- --- --- ---
02.17
NG I
--- --- 2048 2049 2088 2089 --- --- --- 5
NG II
--- --- --- --- --- 3025 ---
NG III
--- --- --- --- --- --- ---
03.17
NG I
--- --- 2040 2041 --- --- --- 3112 6
NG II
--- --- --- --- --- 3009 ---
NG III
--- 1397 1398 --- --- --- --- ---
10.17
NG I
--- --- --- --- --- --- --- 1
NG II
--- --- --- --- 3002 --- ---
NG III
--- --- --- --- --- --- ---


  REMONTY WAGONÓW:  2005r.  2006r.  2007r.  2008r.  2009r.  2010r.  2011r.  2012r.  2013r.  2014r.  2015r.  2016r.  

16.02.2017 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101