budowa trasy tramwajowej na Tarchomin
odcinek Myśliborska-Botewa
po lewej - montaż sieci napowietrznej
po prawej - geowłóknina i zapypka ziemna (pod nawierzchnię trawiastą)
05.10.2014r.
zdjęcie: el_kocurro