105Na nr tab. 1156+1157 i 105Na nr tab. 1022+1035 na pÍtli Wolska
28.06.1990
zdjÍcie: Tomasz Igielski