wnętrze wagonu PN nr tab. 603 (potem 0-603)
1962r.
zdjęcie ze zbiorów Jana Marczaka