pożar wagonu PN nr tab. 0-611
II połowa lat 60-tych
zdjęcie ze zbiorów Edwarda Traczyka