13N nr tab. 74
widoczne owiewki poprawaiające wentylację przedziału pasażerskiego
kwiecień 1974r.
zdjęcie: Bohdan Turżański