13N nr tab. 72 i 106
początek lat 70-tych
zdjęcie ze zbiorów Juliana Dąbrowskiego