13N nr tab. 109
1967r.
zdjęcie ze zbiorów Juliana D±browskiego