13N nr tab. 109
najstarsza odmiana ¶wiateł tylnych
1967r.
zdjęcie ze zbiorów Juliana D±browskiego