13N nr tab. 148
niewydzielona kabina motorniczego
1965r.
zdjęcie ze zbiorów Tomasza Igielskiego