13N nr tab. 315
¶redni film
1967r.
zdjęcie ze zbiorów Juliana D±browskiego