13N nr tab. 318+328"
pantografy połówkowe
16.08.2009
zdjęcie: Józef Socha