13N nr tab. 361+371+372
14/15.08.1992, pl. Narutowicza
zdjęcie: Wojciech Dembiński