13N nr tab. 372+371
pierwszy wagon z dużym filmem, drugi ze średnim filmem
20.11.2000
zdjęcie: Mariusz Mazek