13N nr tab. 562+563?
pierwszy wagon z pantografem OTK-1, drugi z pantografem kolejowym (układ typowy)
lata 60-te
zdjęcie ze zbiorów Tomasza Igielskiego