13N nr tab. 670+737+799
14/15.08.1992, pl. Narutowicza
zdjęcie: Wojciech Dembiński