13N nr tab. 688+689 i 326+496
skład 688+689 przed modyfikacjami i 326+496 po modyfikacjach
08.08.2009
zdjęcie: Leszek Peczyński