13N nr tab. 700 - jedna z pierwszych reklam naklejanych
1989r.
zdjêcie: Julian Dħbrowski