13N nr tab. 726
kabina całkowicie wydzielona, niżej zawieszone poręcze (poniżej linii podziału okien)
- wygląd typowy dla późniejszych 13N
17.05.2003
zdjęcie: mkm101