13N nr tab. 753"
kabina motorniczego niewydzielona, wyżej zawieszone poręcze (na linii podziału okien)
- wygląd typowy dla pierwszych 13N
17.05.2003
zdjęcie: mkm101