105N nr tab. 1009+1010+1018
1979r.
zdjÍcie: Ludwik Igielski