105N nr tab. 1042  (bezpośrednio przed przebudową na 105Na)
1993r.
zdjęcie ze zbiorów Dariusza Walczaka