wagony typu 134N Jazz oczekujące w PESA SA
siedem gotowych wagonów, na wózkach technologicznych pudło kolejnego
26.09.2015r.
zdjęcie: Marek Łuczyński