105Nb nr tab. 1386+1387
27.07.1993
zdjÍcie: Tomasz Igielski