105Nb/e nr tab. 1392"+1391"
27.01.1995
zdjęcie ze zbiorów Krzysztofa Lipnika