105Ne nr tab. 1396+1395
ściana czołowa po NG w standardzie 2008+
16.03.2012
zdjęcie: Leszek Peczyński