105Ng nr tab. 1424+1423
tradycyjne tablice informacyjne
29.12.1995
zdjÍcie: Krystian Jacobson