106N nr tab. 2001
widoczne szare siedzenia typowe dla wagonów dostarczonych w latach 1985-1986
1986r.
zdjęcie ze zbiorów Dariusza Walczaka