105N1k nr tab. 2010+2011
26.06.1996r.
zdjÍcie: Tomasz Igielski