105N2k/2000 nr tab. 2076+2077
22.11.2007
zdjęcie: Jerzy Iwański