105N2k/2000 nr tab. 2088+2089
03.03.2005
zdjÍcie: Krzysztof Kulesza