105N2k/2000 nr tab. 2088+2089
nowy schemat malowania - barwy żółto-czarno-czerwone z żółtym pasem nadokiennym
31.03.2011
zdjęcie: Benedykt Kozłowski