105N2k/2000 nr tab. 2090
pantograf OTK-2
07.09.2006
zdjÍcie: mkm101