105N2k/2000 nr tab. 2092+2093
nowe malowanie ściany przedniej (żółte pomiędzy osłonami gniazd WS)
01.04.2006
zdjęcie: Krystian Jacobson