105N2k/2000  nr tab. 2132 i 2133
wagony w trakcie NG I
22.09.2007
zdjęcie: Józef Socha