105N2k/2000  nr tab. 2132+2133
skład bez ozdobnych fal
16.10.2007
zdjęcie: Józef Socha