123N  nr tab. 2136+2137
pierwszy dzień w ruchu liniowym
24.01.2007
zdjęcie: Hubert Kasprzyk