123N  (wagony nr fabr. 001+002)
pierwszy skład wagonów 123N podczas prób
15.12.2006
zdjęcie: Maciej Rudzki