123N  nr tab. 2137  i  105N2k/2000 nr tab. 2134+2135
tramwaj nowy i prawie nowy
13.01.2007
zdjÍcie: Krzysztof Lipnik