123N  nr tab. 2142+2143
06.06.2007
zdjęcie: Leszek Peczyński