123N  nr tab. 2144+2145
04.09.2007
zdjęcie: Leszek Peczyński