123N  nr tab. 2162+2163
05.11.2007
zdjęcie: Jerzy Iwański