zmodernizowany wagon 116N nr tab. 3002 - układ siedzeń w przednim członie
21.12.2005
zdjęcie: mkm101