zmodernizowany wagon 116N nr tab. 3002 - pulpit motorniczego (część boczna)
przed zadajnikiem jazdy - przełącznik "sieć górna - bateria akumulatorów"
21.12.2005
zdjęcie: mkm101