zmodernizowany wagon 116N nr tab. 3002 - szafa aparaturowa
21.12.2005
zdjÍcie: mkm101