zmodernizowany wagon 116N nr tab. 3002
08.09.2005
zdjÍcie: Krzysztof LIpnik