zmodernizowany wagon 116N nr tab. 3002
09.09.2005
zdjęcie: Paweł Myrta