116N nr tab. 3002
tylna część wagonu
18.09.2004
zdjęcie: mkm101